Rolig utomjording har ett tecken, där du kan välja en av planeterna i vårt solsystem.

Hur gammal är du på en annan planet? Välj en av vår solsystems planeter och testa!

Information om planeter i vårt solsystem

Ålder på en annan planet har visats
79501 gånger

Solsystem har åtta känd planeter, och minst fem dvärgplaneter (Ceres, Pluto, Makemake, Haumea och Eris). Dvärgplanet Ceres ligger i asteroiden zonen mellan Mars och Jupiter, den andra långt bort från sidorna av det yttre solsystemet.

Ju närmare planeten solen är desto kortare tid cirkulerar den runt solen. En runda är alltid ett av planetens år.

Hoppa över gästboken och gå till språkval / Skip Guestbook and go to Language Selection